Condicions d'ús i política de privacitat

Tarraco fitness, SL es compromet a protegir i respectar el seu dret a la privacitat. Aquesta política de privacitat li informa que les dades personals proporcionades a través d'aquest lloc web seran tractades de conformitat amb els principis de transparència, limitació de la finalitat, minimització de dades, exactitud, integritat i confidencialitat, així com respectant la resta de les obligacions i garanties establertes en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD). En utilitzar aquest lloc, vostè indica que comprèn i accepta els termes aquí estipulats.

Responsable del Tractament de les Dades Personals
Tarraco Fitness, SL, amb domicili en Carrer Balmes 65, 1r 1a, 08007 Barcelona, ​​CIF B-67.124.024 és la responsable del tractament de la informació personal que ens proporcioni.

Recull de dades personals
Dades personals recopilades de forma automàtica
Quan visita el nostre lloc web, algunes informacions poden ser recopilades de forma automàtica. És possible que combinem informació de visita amb la informació personal que ens proporcioni.

Dades personals proporcionades per vostè
Quan ha d'emplenar el formulari de registre i proporcionar dades personals com ara: el seu nom i cognoms, adreça de correu i número de telèfon.

Utilització de les dades personals
Les dades personals recollides per Tarraco Fitness, SL són per a ús intern i en concret per mantenir comunicació amb vostè o per a qualsevol altra finalitat expressament autoritzada per vostè.

Conservació de les dades personals
Les dades personals seran conservades durant tot el temps necessari per dur a terme les finalitats per a les quals han estat recopilades.

Ús compartit de les seves dades personals
En proporcionar les seves dades personals a Tarraco Fitness, SL, consentiu que aquests puguin ser tractats i emmagatzemats. A l'remetre'ns la vostra informació personal accepta que puguem emmagatzemar i gestionar d'aquesta manera la seva informació personal. Tarraco Fitness, SL no comparteix amb tercers les dades personals referents als usuaris del seu lloc.

Exercici dels drets referents al tractament de les dades personals
De conformitat amb el que estableix la normativa aplicable, Vostè disposa dels drets d'accés, rectificació, Supressió, Limitació i Oposició.
Si voleu suprimir, restringir o oposar-se de les seves dades personals, Vostè pot exercir aquests drets, sota les condicions establertes legalment, fent-nos arribar la seva petició per escrit a l'atenció del departament legal a la següent adreça de correu electrònic: laflorida@be24fit.eu
Si estima que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat nacional de control, a aquests efectes s'ha de dirigir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Seguretat
Protegir la confidencialitat de les seves dades personals és fonamental per a Tarraco Fitness, SL. No obstant això, sigui conscient que la perfecta seguretat a Internet no existeix i per tant Tarraco Fitness, SL no pot garantir que el seu lloc sigui invulnerable.

Informació referent a menors
No tenim cap intenció de sol·licitar o recopilar dades personals de menors de 18 anys. Si té menys de 18 anys no proporcioni cap informació en aquest lloc.

Modificacions
Tarraco Fitness, SL es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la seva política relativa al tractament de les dades personals d'acord amb el seu criteri, oa causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Aquestes modificacions seran comunicades convenientment. Si té alguna pregunta sobre la nostra política de tractament de dades personals, poseu-vos en contacte amb nosaltres trucant al telèfon 676419632 o enviant un correu electrònic a laflorida@be24fit.eu.